VESTLUSED


Kaasamise õnnestumine seisneb inimestevahelises suhtluses, oskuses luua vaba ja avatud keskkond dialoogiks, kus tõeliselt sisukad vestlused aset leiaksid. Eestit mitmel korral väisanud ameerika juhtimisfilosoof ja mõtleja Margaret Wheatley on öelnud, et kõige jõulisem vahend oluliste muudatuste algatamiseks on omavaheline vestlus. Mida sügavam on vestlus, seda suurem ühtsus, mida pealiskaudsem vestlus, seda enam esineb konflikte. Vestlus tähendab tegutsemist. Vestlused loovad ruumi ideede ja tegevuse kujundamiseks ning muutmiseks. Sügavad vestlused muudavad inimest. Kui inimene muudab seda, kuidas ta tegutseb, sünnivad uued tegemised.

Vestlusteks tuleb luua ruum: tõeline vestlus leiab aset siis, kui me oleme avatud ega püüa kontrollida seda, mis toimub. Ni on hea vestluse eelduseks turvalise õhkkonna loomine, soov ja tahe kuulata ning valmisolek oma mõtteid ja ideid avatult jagada. Head vestlused loovad omakorda ruumi dialoogi sünniks, kus mõte kulgeb sel viisil, kus ühiselt avastatakse uusi perspektiive ja teid. Selleks, et head vestlused aset leiaksid, on oluline, et me:
  • tunnustame teineteist võrdsete partneritena;

  • oleme teineteise suhtes uudishimulikud;

  • mõistame, et vajame teineteise abi selleks, et saada paremateks kuulajateks;

  • võtame aja maha, et mõtiskelda ja reflekteerida;

  • tervitame aeg-ajalt tekkivad segadust;

  • mõistame, et vestlused on loomulik viis koos mõtlemiseks.

Vestlust võib vaadelda kui erinevatest teineteist täiendavatest aspektidest koosnevat protsessi. Vestluse keskmes on erinevaid osapooli siduv oluline teema või küsimus. Vestlus algab vestlejate kohalejõudmisest ja häälestumisest. Soovitav on luua ühine arusaam, miks see vestlus on ellu kutsutud, mis on seda ajendanud ning millise tulemuseni soovitakse vestlusega jõuda. Seejärel on võimalus kuulata erinevate osapoolte perspektiive, mõtteid. Soovi korral esitatakse täiendavaid küsimusi. Oluline on teha järeldused ja kokkuvõtted vestlusest. Vajadusel tehakse seda kirjalikult. Vestlus lõpeb järgmiste sammude kokkuleppimisega ja tänamisega.