KÜSIMUSTE ESITAMISE KUNSTKüsimused on alati olulisemad, kui vastused. Küsimused on märk liikumise toimumisest, seetõttu nad tõendavad arengut (T.Hellsten).

Head ja „võimsad” küsimused toetavad õppimist ja kasvamist. Erinevates kaasamissituatsioonides on headel küsimustel oluline roll. Küsimused innustavad, motiveerivad, suunavad uurimist, arutlemist või kaasamõtlemist.

Küsimused aitavad luua ruumi millegi uue sünniks. Nende iseloom mõjutab, kas soovime olemasolevat süsteemi säilitada või tuua uus võimalus/tulevik ruumi (Block 2008)

Head küsimused (Brown & Isaacs 2005):
 • on lihtsad ja selged
 • ergutavad mõtlemist
 • loovad energiat
 • keskenduvad avastamisele
 • toovad pinnale oletusi
 • avavad uusi võimalusi

Block (2008) rõhutab, et suurepärasel küsimusel on kolm tunnust:

 • ambitsioonikas: puudub püüe täpselt defineerida, mida küsimuse all mõeldakse. See tähendab, et igaüks avab seda küsimust läbi oma isiklike tähenduste.

 • isiklik: kirg, pühendumus, ja suhted kasvavad välja sellest, mis on kõige isiklikum. Peame looma ruumi selleks, mis on isiklik.

 • kutsub esile ärevust: kõik, mis meile korda läheb, muudab meid ärevaks.

Häid küsimusi, mida kasutada erinevates situatsioonides (uute idee otsimine, koosolekud, enesereang jne):
 • Mida sa tegelikult soovid?
 • Mis on sulle oluline?
 • Kas sa oled tegelikult õnnelik?
 • Mida ma loon oma elus, maailmas?
 • Kuidas peaksin edasi liikuma?
 • Milline on järgmine, kõige lihtsam samm?
 • Milliseid võimalusi mul veel on?
 • Mis veel?
 • Mis sind liigutama paneb?
 • Mis otsib väljaütlemist, väljendumist?
 • Mis kerkib esile?
 • Millised on ühised mustrid?
 • Mida sa soovid muuta?
 • Miks sa edasi ei liigu?
 • Mida see tegelikult tähendab?
 • Kuidas ma ületan oma hirmud, et liikuda järgmisele tasandile juhina?
 • Milline tarkus on meie keskel?
 • Mis sind rahuldaks?
 • Kuidas kuulata?
 • Mida ma kõige enam kardan?
 • Millest olen valmis loobuma?
 • Millise tee ma valin kohalejõudmiseks?
 • Millest sa ei ole valmis loobuma?
 • Millest pead lahti laskma?
 • Mida sa tegelikult räägid?

Uuri lisa:

Block, P. 2008. Community. The structure of belonging. San Fransisco: Berrett-Keohler Publishers, Inc.

Brown, J. & Isaacs, D. 2005. The World Cafe. Shaping our Futures Through Conversations That Matter. Berret-Koehler Publishers, San Fransisco.