KAASAJA


Kaasaja neli lihtsat põhimõtet:
  • Kaasamine algab iseendast: uuri ja vaatle iseennast kaasajana. Millised on minu arusaamad kaasamisest? Kuidas ma end tunnen erinevates kaasamissituatsioonides?

  • Osalemine vestlustes: kuula, mida ja kuidas inimesed räägivad, esita häid küsimusi, loo seoseid, märka esilekerkivad mustreid.

  • Algata vestlusi. Sea selge eesmärk: tea, kuhu ja miks soovid inimesi tegelikult kaasata. Mõtle, kas teiste inimeste arvamused on sulle tegelikult olulised. Loo ruum, kus erinevused on kohal, kutsu neid, keda sa pole kunagi kutsunud, ole avatud ja aus, valmista enda võimalikuks segaduseks ja üllatusteks.

  • Koosloomine: leia oma tugimeeskond ja kaasamõtlejad, kellega koos algatada olulisi vestlusi ja kaasamisprotsesse.


Millised on edukad kaasajad?
  • edukad kaasajad tunnevad huvi inimeste kui isiksuste vastu;
  • nad on oma suhtlemises ja käitumises mitteformaalsed ehk suhtlevad inimestega kui kolleegide, mõttekaaslastega;
  • nad kasutavaid võtteid, mis aitavad aktiivselt osaleda protsessis – nad on julgustajad ja suunajad;
  • nad jagavad inimestele tunnustust;
  • nad annavad aega kohanemiseks.