KAASAVA JUHTIMISE ARENGUPROGRAMM


Kaasava juhtimise arenguprogramm on 2009/2010 läbi viidud ainulaadne koolitusprogramm, mille käigus õppisid 23 Eesti juhtimispraktikut tundma erinevaid võimalusi inimeste kokkutoomiseks, koos õppi miseks ning loovate lahenduste leidmiseks. Koolitusprogramm tõi kokku juhid ja tegutsejad erinevatest sektoritest ning erinevatelt elualadelt, et ühiselt õppida ja praktiseerida kaasamist ning liidriks olemist.

Koolituse jooksul käsitleti erinevaid Autor: Anneli Ohvril

kaasamisega seotud teemasid nagu:

  • kaasava juhtimise olemus
  • tänased arusaamad kaasamisest
  • mina kui kaasaja: võimalused ja sisemised ressursid
  • liidriks olemine
  • kaasamisprotsesside algatamine, hoidmine ja     edendamine

Eriline rõhk oli kaasamistehnikate ja meetodite harjutamisel. Eestis uudsete meetoditena õpiti kasutama avatud ruumi, maailmakohvikut, ringi, tunnustav avastamist, heade küsimuste esitamist, looduse ringi jne. Alates teisest moodulist olid koolituste kaasläbiviijateks koolitatavad ise. Lisaks läbisid koolitusgrupi liikmed ka mentorlus-programmi, milles jooksul nad toetasid teineteist uute meetodite praktiseerimisel oma organisatsioonides ning ettevõtmistes.

Programmi rikastasid Chris Corrigan Kanadast ja Toke Moeller Taanist, kellel on pikaajalised kogemused erinevate kaasamisprotsesside algatamisest ja hoidmisest. Toke ja Chris andsid enda kogemusi edasi ka programmi raames 2009. a. detsembris toimunud Juhtimiskohvikus, mis oli avatud ka kõigile väljastpoolt osaleda soovijatele.  

Arenguprogramm on üks osa KÕLA-nimelisest algatusest (Kaasamispraktikute vÕrgustiku Loomine ja Arendamine), mille laiem siht on kaasava juhtimise edendamine Eestis. Programmi Programmi toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.


Kaasava juhtimise arenguprogrammi rikastasid oma kohaloleku ja osalusega järgmised eestvedajad:

Kristiina Liimand (Tartumaa Arendusselts), Taavi Karu (Võru Tarbijate Ühistu), Krista Habakukk (MTÜ Soometsa Külaselts), Piret Puss (PARE), Margus Timmo (Setomaa Valdade Liit), Kerti Vissel (Alternatura OÜ), Sven Jürgenson (Avera-Trading AS),  Merle Alamaa (Tartu Vangla), Madis Altroff (Liqui Moly Eesti OÜ), Mairi Jüriska (Terve Eesti Sihtasutus), Ergo Kaldjärv (MTÜ Võnnu Spordiklubi), Merle Anton (Otepää Vallavalitsus), Terje Paes (Tercare OÜ), Riina Tootsi (Viljandi Maavalitsus), Koidu Tani-Jürisoo (SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus), Kaire Kroos (SA Noored Kooli), Oliver Nahkur (MTÜ Koosvmeste), Liivia Mahlapuu (Riiklik eksami ja kvalifikatsioonikeskus),  Elina Kivinukk (EMSL), Anneli Ohvril (Teeme Ära), Merje Kikas (Emmaste Põhikool), Kati Orav (MTÜ Kating Noored).