Chris Corrigan (Kanada) nimetab end protsessikunstnikuks,  õpetajaks ja kaasamise edendajaks. Tema põhitööks on koostöö, organiseerimise või muudatuste elluviimise toetamine. Chris'i näol on tegu vilunud avatud ruumi praktikuga, kellel on aastate jooksul on kujunenud rikkalik koostööpartnerite ring - eraettevõtted,  kohalikud omavalitsused, ülikoolid, sotsiaalsed ettevõtjad, vabaühendused. Lisaks on ta toetanud erinevaid põlisrahvaid ühendavaid organisatsioone. Vt ka www.chriscorrigan.com.

Tagasi