Oscar Motomura


eetikast ja sellest, kuidas asju teoks teha


Kui eetika on valik ühise heaolu nimel (globaalne haare ning kätkeb endas kõiki elusorganisme), siis

 • otsustada käituda väikselt, sest see on mugavam...ei ole eetiline;
 • otsustada hoida tagasi (oma ideed, ettepanekud ja tegevused) sellepärast, et sa ei soovi seista grupile vastu....ei ole eetiline;
 • otsustada teha võimalik selle asemel, et teha võimatu võimalikust...ei ole eetiline;
 • otsustada rakendada vaid väike osa oma potentsiaalist (et säästa ennast omakasu eesmärgil)... ei ole eetiline;
 • otsustada mitte tegutseda, olla vaikselt, lasta hirmul end takistada...ei ole eetiline;
 • otsustada muganduda seaduste kirjade järgi selle asemel, et püüelda vaimsete seaduste poole...ei ole eetiline;
 • otsustada mitte pingutada, sest keegi teine pole seda varem teinud...ei ole eetiline;
 • otsustada püüelda täiuse poole ning muganduda sellega mis näib „vaieldav/müüdav“...ei ole eetiline;
 • otsustada edasi lükata julgeid tegevusi ikka ja jälle ning oodata õiget hetke...ei ole eetiline;
 • otsustada „mängida mängu“ ja teeselda, et sa ei näe manipuleerimist...ei ole eetiline;
 • otsustada elada ideede, diagnooside ja teooriate valduses selle asemel, et võtta riske ja tegutseda...ei ole eetiline;
 • otsustada tegutseda vaid siis, kui kõik on teaduslikult tõestatud isegi juhul, kui tõde on iseenesestmõistetav...ei ole eetiline;
 • otsustada tagasi lükata kõik radikaalselt loovad ideed (kaasaarvatud iseenda omad), kui „traditsioonilised-mitte-nii-radikaalsed ideed“ ei tööta....ei ole eetiline;
 • otsustada edasi lükata iga ettepanek, mis näib ideaalne või utoopiline....ei ole eetiline.

O. Motomura, Amanda-Key Group asutaja ja juht

Tagasi