TUNNUSTAV AVASTAMINE

Tunnustav avastamine (ingl. k. appreciative inquiry) on viis selliste aspektide leidmiseks, mis muudavad elavad süsteemid toimivaks, tulemuslikumaks ning efektiivsemaks. Lähtutakse eeldusest, et organisatsiooni (kogukonna, meeskonna) edasiarendamise eelduseks on toimivate ning positiivsete eelduste ja tugevuste mõistmine ning tunnustamine. Selle najal on võimalik üles ehitada organisatsioone ja viia see järgmisele tasandile.

Tunnustav avastamine.pdf


Kogemuslugu

Piret Jeedas, MTÜ Ruumiloojad, koolitaja, juhatuse liige

Tunnustav avastamine või uurimine sümboliseerib kõige enam mõtteviisi, mida ilmekalt annab edasi bioloog H. Maturana: „Kui me mõtleme sellest, mida soovime muuta, siis tuleb mõelda ka sellest, mida soovime hoida“. Teisisõnu, muutusi ellu viies on oluline ühiselt uurida seda, mis on säilitamist ja hoidmist väärt. Sest inimesed on valmis muutustega enam kaasa tulema siis, kui nad saavad säilitada tükikese olemasolevast.

Minu töös leiab tunnustav avastamine kõige enam kajastust läbi tunnustavate intervjuude, mida olen kasutanud nii koolitusprotsessis kui ka osana strateegialoomes. Tunnustava intervjuu raames esitatakse intervjueeritavale küsimusi, mis võimaldab välja tuua uuritavas valdkonnas parima. Näiteks, ühe ettevõtte strateegia uuenemise protsessi raames palusime paarides vastata järgmistele küsimustele:

Vaata ajas tagasi oma senisele seotusele ettevõttega X. Kirjelda ühte kõige positiivsemat kogemust seoses X’ga. Kogemus, kus sa olid tõeliselt kaasatud, tundsid, et sinu panusest on tõepoolest kasu.

  • Millal see oli, mis juhtus?
  • Mis tegi selle kogemuse võimalikuks?
  • Millised tunded sind valdasid?
  • Mida sa õppisid?

Pärast intervjuid jagatakse seda, mida partner tegelikult rääkis ja mida olulist vestlusest esile kerkis. Seejärel astutakse samm sügavamale ja uuritakse ühiselt, mis selle kogemuse võimalikuks on teinud. Nii kerkivad esile teatud eeldused, mis võimaldavad kogemustel aset leida. Antud näite puhul ilmnesid need aspektid, mis muudavad ettevõttes tegutsemise inimese jaoks väärtuslikuks (nt avatus ja siirus, loomingulisus, mitmekülgsus tööülesannetes jne). Seejärel uurisime, kuidas nendele eeldustele tulevases strateegias enam tähelepanu pöörata.

Parima ülesleidmine on justkui majale vundamendi loomine: mida kindlam see on, seda suuremad eeldused maja pikaks elueaks.


Head raamatud

Cooperrider, D.L., Whitney, D. & Stavros, J.M. 2005. Appreciative Inquiry Handbook. Berrett-Koehler Publishers.

Holman, P., Devane, T., Cady. S. 2007. The change handbook. The definite resource on today’s best methods for engaging whole systems. Berrett-Koehler Publishers.


Head veebiviited

www.appreciativeinquiry.case.edu

www.appreciativeinquiry.case.edu/uploads/whatisai.pdf


Tagasi