Ivika Nõgel, (MTÜ Partnerlus) on suurte kogemustega kaasamise praktik, kes 2001-2003 aitas ellu kutsuda Eestis esimesed piirkondlikud avaliku-era-kolmanda sektori partnerluskogud Võru-, Valga- ja Põlvamaal, mis tegutsevad edukalt siiani. Lisaks on tal kogemusi mahukate ja komplekssete projektide juhtimisel tööhõive ning kogukondade arendamise valdkonnas. Täna tegutseb ta edukalt koolitaja ning strateegilise juhtimise eksperdina.  

Ivika peab oma missiooniks inimeste julgustamist ja toetamist nende ideede ja eesmärkide elluviimisel. Ta usub veendunult inimeste kollektiivsesse tarkusesse ja võimekusse ning koostöö jõudu. Oma väärtustest lähtuvalt on ta olnud mitmete uuenduslike ja kaasavate protsesside algatajate seas, nagu näiteks külade aktiviseerimise programm “Valged laigud”, töö tugiteenuse käivitamine Kagu-Eestis, arenguprogramm “Uuenduste otsingul” ning Kaasava Juhtimise Arenguprogramm.

Tagasi